SDH Němčí

Aktuality

 

 

Z historie SDH Němčí

Podle dochovaných zpráv se o založení sboru v Němčí hovořilo už na konci 19. století, kdy sbory dobrovolných hasičů vznikaly i v okolí. Ale protože v obci nebylo pamětníka ohně, (naposledy prý hořelo v č.p. 9 v roce 1847) dlouho k tomu nedocházelo. Dále naše předky zrazovala ta skutečnost, že poloha obce je svahovitá, s rybníčkem níže položeným, takže čerpání vody ruční stříkačkou by byla činnost velmi namáhavá. Také stavení byla seskupena poměrně blízko sebe a tak by v případě ohně každý musel hájit svůj majetek a na čerpání by nezbývali lidé. A v neposlední řadě byla i obava, že obec je malá a její finanční prostředky nedostačují. Až v roce 1928 při návštěvě hospodářské výstavy v Praze, si sousedé Jan Vašina a Josef Hajzler povšimli vystavených hasičských strojů, především motorových. A tak po návratu začali o zakoupení vážně uvažovat. Když pak v sousedních Turovech za čtrnáct dní nato vyhořelo stavení F. Čermáka, začali občané jednat. Starosta obce svolal na 1.června 1928 všeobecnou schůzi, kde se založení sboru odsouhlasilo. Dne 24.června 1928 za předsednictví pana Jana Vašiny byl ustaven sbor dobrovolných hasičů v Němčí s přičleněním k župě Vysokomýstské. Za členy sboru se přihlásilo ihned 24 činných a 11 přispívajících členů, z toho 3 činní a jeden přispívající z Olešné.

Do výboru byli zvoleni:
Jan Vašina - starosta a velitel sboru
Jaroslav Kopecký z Olešné - náměstek velitele
František Hruša - jednatel
Josef Hajzler a Josef Fajfr - přísedící
František Hájek a František Příhoda - náhradníci

Dozorem náčiní ustaven Josef Matějka, zbrojmistrem Josef Hajzler a Jaromír Marek. Dozorci účtu Jan Sloupenský a František Hruša st. Samaritáni Jan Chaloupka, Václav Sloupenský a Rudolf Dostál. Za hudce se hlásili Jaromír Marek, Jaroslav Šilar, Jan Skalický a Josef Kaplan.

Ještě do žní se začalo s výstavbou hasičské zbrojnice, která v též roce byla vybudována. V srpnu navštívil sbor župní starosta bratr Jan Suchomel a zemský hasičský dozorce bratr Bouchal společně s ing. Strátílkem, továrníkem hasičských potřeb z Vysokého Mýta. Pan továrník podal vysvětlení o výrobě a zval k návštěvě své továrny. Po zvážení několika nabídek bylo rozhodnuto koupit motorovou stříkačku právě ve Vysokém Mýtě. Za stříkačku s motorem o síle 20/25 HP a výkonem 750/850 litrů za minutu bylo zaplaceno i s 300 m hadic a výzbrojí pro 10 mužů 54 000 Kč. Úvěr na zaplacení byl poskytnut soukromníky z obce za výhodný úrok vkladový.

Po založení sboru konalo mužstvo pravidelně praktické cvičení a sbor pořádal menší zábavné podniky, např.vepřové hody, posvícenskou zábavu. Také se pravidelně slavil 28.říjen, výročí vyhlášení naší samostatnosti a 7. březen, narozeniny prvního prezidenta T.G.Masaryka. V roce 1930 pořádal sbor 1.místní veřejné cvičení, kterého se zúčastnilo 220 hasičů ze 17-ti okolních sborů.

Přehled funkcionářů sboru

Starostové: Jan Vašina: 1928-1930
Jan Sloupenský st.: 1931-1951
Jan Vašina: 1951-1957
Václav Sloupenský: 1958-1967
Jan Sloupenský ml.: 1968-1973
Jaroslav Skalický: 1974-1993
Vladimír Hruša: 1994-dosud
Velitelé: Jan Vašina: 1928-1949
Otto Sloupenský: 1950-1957
Josef Hajzler: 1957
Blahoslav Šilar: 1958-1961
Jan Charous: 1962-1967
Josef Kaplan: 1968-1973
Jaroslav Faltýsek: 1974-1976
Jan Sloupenský ml.: 1977-1990
Vladimír Charous: 1991-2007
Radoslav Hejl: 2008-dosud
Jednatelé: František Hruša: 1928-1948
Jan Matoušek: 1949-1953
Josef Hajzler: 1954-1955
Jan Charous: 1956-1961
Milan Vašina: 1962-1996
Milan Vašina ml.: 1997-dosud

Současnost SDH Němčí

K 1.1.2020 má SDH Němčí 50 členů registrovaných u SHČMS, z toho 8 mladých hasičů a dále 18 čestných členů. Ke své činnosti využívá Hasičskou zbrojnici na návsi z roku 1928 v majetku obce Podlesí. Vybavení HZ: DA FORD TRANSIT 330M, PS 8 a PS 12, plovoucí čerpadlo PH Cyklon 1, elektrocentrála. Sbor patří do okrsku č. 8 společně s SDH Brandýs nad Orlicí, SDH Turov, SDH Seč, SDH Sudslava, SDH Velká Skrovnice a SDH Říčky. Pravidelně se zúčastňuje okrskové soutěže v požárním sportu. Družstvo mladých hasičů se úspěšně zapojuje do soutěže Plamen.

Funkcionáři SDH

Vladimír Hruša starosta SDH
Milan Vašina jednatel SDH
Radoslav Hejl velitel SDH
Jan Charous zástupce velitele SDH
Jan Lajza strojník SDH
Jiří Charous referent pro výchovnou činnost a referent ochrany obyvatelstva SDH
Roman Sloupenský hospodář SDH, vedoucí kolektivu Mladých hasičů SDH
Josef Hájek revizor účtu SDH