Poděkování obce za spolupráci a dotaci nákupu stanů na pořádání kulturních akcí

Obec Podlesí děkuje všem, kteří se podíleli na organizaci Sjezdu rodáků obcí Podlesí, Němčí, Turov a Olešné konaného 15. Června 2024, zejména pak oběma sborům dobrovolných hasičů, jak SDH Němčí, tak SDH Turov a těší se na další podobně úspěšné akce, kde ve prospěch sousedské kultury budou využity stany nakoupené s podporou dotačního Programu rozvoje venkova.

Děkujeme Místní akční skupině MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. za zprostředkování dotace.     tl_files/podlesi/soubory/2024/logo_mas nad orlici.jpg

Projekt Stany