Obecní úřad

Zde naleznete informace z našeho obecního úřadu.

 

Úřední deska

Zde vyvěšujeme úřední dokumenty, bývají to odkazy na soubory ve formátu pdf.

Popis

Vyvěšeno: Vyvěšeno do:

Mikroregion Vysokomýtsko, Návrh závěrečného  účetu za rok 2023, Přezkoumání hospodaření za rok 2023, Výkaz zisku a ztrát za rok 2023

11.6.2024  

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2024

11.6.2024  

Oznámení voličům o konání voleb do Evropského parlamentu

14.5.2024  

Svolání 1. zasedání OVK v obci Podlesí

12.5.2024  

Sdělení volebním stranám o počtu volebních okrsků v obci Podlesí

23.4.2024  

Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí 

16.4.2024 15.5.2024

Závěrečný účet Mikroregionu Vysokomýtsko je k dispozici na elektronické adrese https://www.vysokomytsko.cz/rozpocty, nahlédnout do listinné podoby je možné na Městském úřadě Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto, č. dveří 258.

27.7.2022  

 

Členové zastupitelstva po volbách 23.a 24.září 2022

JménoFunkce
Ing. Věra Hájková starosta obce                mob.:604946733
Roman Sloupenský místostarosta obce
Bc. Jana Dostálová místostarosta obce
Václav Matějka předseda kontrolního výboru
Jaroslav Hašek předseda finančního výboru
Jan Charous předseda kulturního výboru
Josef Zahradník člen zastupitelstva

Obecní úřad a další zaměstnanci

JménoFunkce
Ing. Blanka Vašinová účetní obce
Marie Voženílková kronikářka obce
Ludmila Matějková vidimace a legalizace listin
Lubomír Plocek knihovník

 

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

 

Další informace (podle zákona 106/1999 Sb.)

Obec Podlesí nezřizuje příspěvkové organizace a není plátcem DPH.

Pravidla a postup pro získání informací - svobodný přístup k informacím.

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 2023 zveřejněno 26.2.2024

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb.2022 zveřejněno 3.3.2023

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 2021  zveřejněno 22.2.2022

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 2020  zveřejněno 1.2.2021

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 2019  zveřejněno 21.1.2020

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 2018  zveřejněno 12.2.2019

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 2017  zveřejněno 27.2.2018

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 2016

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 2015

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 2014

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 2013

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 2012

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 2011


Registr oznámení (podle zákona 159/2006 Sb.)

Od 1. září 2017 je k vyřizování všech žádostí o nahlížení na oznámení veřejného funkcionáře příslušné Ministerstvo spravedlnosti, a to i v případě oznámení uchovávaných u příslušného podpůrného orgánu (tj. v případě oznámení podaných do 31. srpna 2017)

 

Dokumenty rozpočtového hospodaření

Rozpočtové opatření č. 1/2024 zveřejněno 31.3.2024

Rozpočtové opatření č.2/2024 zveřejněno 1.5.2024

 

Závěrečný účet za rok 2023; výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu zveřejněno 6.3.2024

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Podlesí za rok 2023 zveřejněno 6.3.2024

 

Rozpočet obce 

Schválený rozpočet pro rok 2024 - výdaje zveřejněno 10.1.2024

Schválený rozpočet pro rok 2024 - příjmy zveřejněno 10.1.2024

Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2026 zveřejněno 10.1.2024

Schválený rozpočet pro rok 2023 - výdaje   zveřejněno 15.1.2023

Schválený rozpočet pro rok 2023 - příjmy zveřejněno 15.1.2023

Schválený rozpočet pro rok 2022 - výdaje   zveřejněno 18.1.2022

Schválený rozpočet pro rok 2022 - příjmy   zveřejněno 18.1.2022

Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2023    zveřejněno 19.1.2021

Schválený rozpočet pro rok 2021 - výdaje   zveřejněno 19.1.2021

Schválený rozpočet pro rok 2021 - příjmy   zveřejněno 19.1.2021

Schválený rozpočet pro rok 2020 - výdaje   zveřejněno 18.12.2019

Schválený rozpočet pro rok 2020 - příjmy   zveřejněno 18.12.2019

Schválený rozpočet pro rok 2019 - příjmy   zveřejněno 15.1.2019

Schválený rozpočet pro rok 2019 - výdaje   zveřejněno 15.1.2019

Schválený rozpočet pro rok 2018 - příjmy   zveřejněno 6.3.2018

Schválený rozpočet pro rok 2018 - výdaje   zveřejněno 6.3.2018

Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2020   zveřejněno 5.12.2017 

Schválený rozpočet pro rok 2017 - příjmy

Schválený rozpočet pro rok 2017 - výdaje

Schválený rozpočet pro rok 2016 - příjmy

Schválený rozpočet pro rok 2016 - výdaje

Schválený rozpočet pro rok 2015 - příjmy

Schválený rozpočet pro rok 2015 - výdaje

Schválený rozpočet pro rok 2014 - příjmy

Schválený rozpočet pro rok 2014 - výdaje

Schválený rozpočet pro rok 2013 - příjmy

Schválený rozpočet pro rok 2013 - výdaje

Schválený rozpočet pro rok 2012 - příjmy

Schválený rozpočet pro rok 2012 - výdaje

 

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce

OZV č.1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Nařízení obce č. 1/2018 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Podlesí

OZV o místním poplatku ze psů

 

 

Požární řád obce Podlesí 

STANOVENÍ PODMÍNEK K ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY PŘI AKCÍCH, KTERÝCH SE ZÚČASTNÍ VĚTŠÍ POČET OSOB V OBCI PODLESÍ

 

Odpadové hospodářství

Tabulka odpady obec Podlesí#mce_temp_url#

 

Úřední deska - archiv

PopisVyvěšeno:Sejmuto:

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy , Mapa úsek Mostek-Rozsocha 1, Mapa úsek Mostek -Rozsocha 2, Mapa objížďka BUS, Mapa objížďka NA

26.3.2024 11.4.2024

Ukončení veterinárních opatření - Ptačí chřipka

6.3.2024 21.3.2024

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2023

18.2.2024 6.3.2024
Účetní závěrka za rok 2023 18.2.2024 6.3.2024
Návrh na závěrečný účet obce za rok 2023 18.2.2024 6.3.2024

Závěrečný účet za rok 2022; výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 

30.3.2023 6.3.2024

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Podlesí za rok 2022 

30.3.2023 6.3.2024

Nařízení Statní veterinární správy - ptačí chřipka

1.2.2024 17.2.2024
Veřejná vyhláška -Bobr evropský 12.12024 27.1.2024
Mikroregion Vysokomýtsko - návrh Rozpočtového výhledu na roky 2024 - 2026

22.11.2023

 

30.11.2023
 MIkroregion Vysokomýtsko - návrh rozpočtu na rok 2024  22.11.2023  30.11.2023
Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Vysokomýtsko za rok 2022, příloha č.1.,příloha č.2., příloha č. 3 26.2.2023 19.6.2023
 Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2024, sumář, příjmy ,výdaje 26.11.203 10.1.2024
Střednědobý rozpočtový výhled obce Podlesí do roku 2026 26.11.2023 10.1.2024

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.j. MZE-59640/2022-16212

8.11.2023 31.12.2023

Záměr prodeje obecního pozemku Turov, GP

26.11.2023 12.12.2023

Veřejná vyhláška - výzva - Bobr evropský

21.11.2023 6.12.2023
 Veřejná Vyhláška - zveřenění návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek ke stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci III/3127 v k.ú. Turov, v obci Podlesí, na křižovatce s pozemní komunikací směrem na obec Nasavrky, situace  17.10.2023 2.11.2023 
Záměr prodeje obecních pozemků Turov, Turov GP   3.9.2023  19.9.2023
Záměr prodeje obecních pozemků Němčí, Němčí GP  3.9.2023 19.9.2023
Veřejná vyhláška - Oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje  1.8.2023 15.8.2023
Nařízení města Vysokého Mýta o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 30.6.2023 30.9.2023
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2023 24.4.2023 26.5.2023
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 22.3.2022  
Závěrečný účet za rok 2021; výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 22.3.2022  
Návrh rozpočtu Mikroregionu  Vysokomýtsko na rok 2023 14.3.2023 28.3.2023
Návrh na závěrečný účet obce za rok 2022 3.3.2023 20.3.2023
Zpráva o výsledku přeskoumání hospodaření obce Podlesí za rok 2022 3.3.2023 20.3.2023
Výsledky voleb 2023 prezident České republiky 2. kolo 28.1.2023 28.2.2023
Vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu  18.1.2023 18.2.2023
Výsledky voleb 2023 prezident České republiky 1. kolo 14.1.2023 28.1.2023

Návrh rozpočtu na rok 2023   příjmy    výdaje

Informace o očekávaném plnění rozpočtu za rok 2022

4.12.2022 20.12.2023
Záměr prodeje obecních pozemků - Němčí     mapa 4.12.2022 20.12.2023
Záměr prodeje obecních pozemků - Turov    mapa1      mapa2 4.12.2022 20.12.2022
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Podlesí pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023) 29.11.2022 28.1.2023
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Podlesí pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023) 29.11.2022 28.1.2023

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.j. 49892/2021-MZE-16212

příloha č.1

 14.9.2021  31.12.2022

Oznámení o konání volby prezidenta ČR 2. kolo

18.01.2023 28.01.2023

Oznámeni voličům o době a mistě konáni volby prezidenta České republiky

29.12.2022 28.01.2023

Volba prezidenta ČR  2.kolo informace o číslech při karanténě covid 19

18.01.2023 28.01.2023

Oznámení o konání volby prezidenta ČR 2. kolo stanoviště drive in 

18.01.2023 28.01.2023

Oznámeni o svoláni prvniho zasedáni okrskové volebni komise

19.12.2022 23.12.2022

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce

13.10.2022 21.10.2022

Rozhodnutí o zařazení místních komunikací v obci

5.10.2022 21.10.2022

Výsledky voleb do zastupitelstva

25.9.2022 24.10.2022

Výsledky voleb senát

25.9.2022 24.10.2022

Veřejná vyhláška o zahájení řízení o zařazení pozemních komunikací 

příloha mapa

 19.9.2022  4.10.2022

Oznámení voličům o době a místu konání voleb do Zastupitelstva obce Podlesí a 1/3 Senátu ParlamentuČeské republiky

30.8.2022 24.9.2022

Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí obce Podlesí

30.8.2022 24.9.2022

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

9.8.2022 24.9.2022

Veřejná vyhláška -   opatření obecné povahy č.j 64866/2022/OŽPZ/Pe

19.8.2022 6.9.2022

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

23.8.2022 28.8.2022

Veřejná vyhláška výzva-  návrh opatření obecné povahy č.j 59268/2022/OŽPZ/Pe

21.7.2022 9.8.2022

Závěrečný účet Mikroregionu Vysokomýtsko za rok 2021 - návrh

příloha č. 1 výkaz zisku a strát

příloha č. 2 výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

příloha č. 3 Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2021

 14.6.2022  28.6.2022

Finanční úřad - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

25.4.2022 27.5.2022

Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice vedoucí odboru sociálnich služeb MÚ Brandýs nad Orlicí

24.4.2022 27.5.2022

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021

27.2.2022 15.3.2022

Závěrečný účet obce za rok 2021 - návrh

27.2.2022 15.3.2022

Veřejní vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe

28.1.2022 14.2.2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.j. MUVM 097523/2021

4.1.2022

20.1.2022

OZV č.1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

23.12.2021 8.1.2022

OZV č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

23.12.2021 8.1.2022