Obecní úřad

Zde naleznete informace z našeho obecního úřadu.

Platnost známek na popelnice roku 2020 je prodloužena do 30.6.2021

 

 

Úřední deska

Zde vyvěšujeme úřední dokumenty, bývají to odkazy na soubory ve formátu pdf.

 

Popis Vyvěšeno: Vyvěšeno do:

Závěrečný účet Mikroregionu Vysokomýtsko za rok 2020-návrh

přílohy: číslo 1; číslo 2; číslo 3

11.6.2021 27.62021

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212

příloha č.1

28.7.2020 31.12.2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.j. 17110/2020-MZE-16212

7.4.2020 31.12.2022

 

Členové zastupitelstva po volbách 5.a 6.října 2018

JménoFunkce
Vladimír Hruša starosta obce
Ing. Věra Hájková místostarostka obce
Václav Matějka předseda kontrolního výboru
Jaroslav Hašek předseda finančního výboru
Monika Hašková předsedkyně kulturního výboru
Roman Sloupenský člen zastupitelstva
Josef Zahradník člen zastupitelstva

Obecní úřad a další zaměstnanci

JménoFunkce
Ing. Blanka Vašinová účetní obce
Marie Voženílková kronikářka obce
Ludmila Matějková vidimace a legalizace listin
Lubomír Plocek knihovník

 

 

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

 

Další informace (podle zákona 106/1999 Sb.)

Obec Podlesí nezřizuje příspěvkové organizace a není plátcem DPH.

Pravidla a postup pro získání informací - svobodný přístup k informacím.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - formulář pro vyplnění

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 2020  vyvěšeno 1.2.2021

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 2019  vyvěšeno 21.1.2020

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 2018  vyvěšeno 12.2.2019

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 2017  vyvěšeno 27.2.2018

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 2016

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 2015

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 2014

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 2013

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 2012

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 2011

Registr oznámení (podle zákona 159/2006 Sb.)

Od 1. září 2017 je k vyřizování všech žádostí o nahlížení na oznámení veřejného funkcionáře příslušné Ministerstvo spravedlnosti, a to i v případě oznámení uchovávaných u příslušného podpůrného orgánu (tj. v případě oznámení podaných do 31. srpna 2017)

 

Dokumenty rozpočtového hospodaření

Rozpočtové opatření 3/2021  zveřejněno  18.5.2021

Rozpočtové opatření 2/2021  zveřejněno  20.4.2021

Rozpočtové opatření 1/2021  zveřejněno  9.3.2021

Rozpočtové opatření 8/2020  zveřejněno 19.1.2021

 

Závěrečný účet za rok 2020výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu     zveřejněno 30.3.2021

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020                    zveřejněno 30.3.2021

 

 

Rozpočet obce 

Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2023    zveřejněno 19.1.2021

Schválený rozpočet pro rok 2021 - výdaje   zveřejněno 19.1.2021

Schválený rozpočet pro rok 2021 - příjmy   zveřejněno 19.1.2021

Schválený rozpočet pro rok 2020 - výdaje   zveřejněno 18.12.2019

Schválený rozpočet pro rok 2020 - příjmy   zveřejněno 18.12.2019

Schválený rozpočet pro rok 2019 - příjmy   zveřejněno 15.1.2019

Schválený rozpočet pro rok 2019 - výdaje   zveřejněno 15.1.2019

Schválený rozpočet pro rok 2018 - příjmy   zveřejněno 6.3.2018

Schválený rozpočet pro rok 2018 - výdaje   zveřejněno 6.3.2018

Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2020   zveřejněno 5.12.2017 

Schválený rozpočet pro rok 2017 - příjmy

Schválený rozpočet pro rok 2017 - výdaje

Schválený rozpočet pro rok 2016 - příjmy

Schválený rozpočet pro rok 2016 - výdaje

Schválený rozpočet pro rok 2015 - příjmy

Schválený rozpočet pro rok 2015 - výdaje

Schválený rozpočet pro rok 2014 - příjmy

Schválený rozpočet pro rok 2014 - výdaje

Schválený rozpočet pro rok 2013 - příjmy

Schválený rozpočet pro rok 2013 - výdaje

Schválený rozpočet pro rok 2012 - příjmy

Schválený rozpočet pro rok 2012 - výdaje

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce

Nařízení obce č. 1/2018 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Podlesí

OZV č. 3/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV č. 4/2016 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV č. 5/2016 o místním poplatku ze psů

OZV č. 1/2008 požární řád obce

 

Úřední deska - archiv

PopisVyvěšeno:Sejmuto:
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - Daň z nemovitých věcí na rok 2021 23.4.2021 27.5.2021
Oznámení  ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 23.2.2021 12.5.2021
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/3155 v k.ú. Němčí 23.3.2021 8.4.2021
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu 12.1.2021 28.1.2021
Závěrečný účet za rok 2020; výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 23.2.2021 16.3.2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020  23.2.2021  16.3.2021